+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 18:4  توسط محمد نصوحی  | 
 
1.کدام سوره ی قران 2 بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟

2.کدام سوره ی قران بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟

3.سوره ای که نام یکی از اصول دین است؟

4.سوره ای که به نام یکی از فروع دین است؟

5.کدام یک از سوره های قران به نام یکی از فلزات است؟

6.نام موجودی که نه انسان است نه حیوان نه فرشته و نام یکی از سوره های قران است؟

7.نام سوره ای که یکی از روزهای هفته است؟

8.کدام یک از سوره های قران به نام یکی از میوه هاست که خداوند به آن قسم خورده است؟

9.نام سوره ای که نام یکی از دانشمندان است؟

10.کوچکترین سوره ی قران کدام است؟

 

میتوانید پاسخ ها را در ادامه ی مطلب ببینید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:57  توسط محمد نصوحی  | 
 

در زمان حضرت صالح ، پیامبر خدا ، قومی بود که ثمود نام داشت و حضرت صالح در میان این قوم زندگی می کرد که افراد قوم ثمود خدای یکتا را عبادت نمی کردند ، صالح به مردم می گفت به سوی خدا بیاید و خدا را عبادت کنید ، افراد قوم از صالح خواستند معجزه ای برای آن ها از طرف خدا بیاورد ، بنابراین صالح شتری را از میان کوه به  اذن خدا بیرون آورد و به مردم گفت بگذارید این شتر آزاد باشد و بر روی زمین بچرخد ولی بعد از مدتی عده ای از مردم قوم ثمود که به خدا ایمان نداشتند شتر صالح را منوقع نوشیدن آب سر بریدند ، بنابراین حضرت صالح را از کار آن ها عصبانی شد و از خدا برای آن ها عذابی خواست . خداوند قوم ثمود را که به نعمت های خدا کافر شده بودند با زلزله از بین برد این داستان هم در صوره اعراف است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:53  توسط محمد نصوحی  | 

 سوره قدر

 سر آغاز گفتار نام خداست    که رحمتگر ومهربان خلق راست

همانا  که  نازل  نمودیم   ما                                  کتابی   شب    قدر    بر     مصطفی
چه آگاه سازد تو را زآن مقام                                  که   اندر   شب    قدر   باشد    تمام
شب قدر در  پیش   پروردگار                                  مقامش   فراتر     ز    ماهی      هزار
ملائک  و  جبریل  بر  امر رب                                  به   پیغمبر   و   بر   امامان   به   شب
نمایند  از   هر   اموری  بیان                                  که   تقدیر  خلق  است   در   آن  نهان
بود تا سحر ذکر حق و سجود                                 که این شب ، شب رحمت است و درود 
 
                                                                            ترجمه شعری:امید مجد
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:47  توسط محمد نصوحی  | 

   سوره کوثر 

 
 سر آغاز گفتار نام خداست           که رحمتگر ومهربان خلق راست
 
همانا    که   اینک    بدادیم     ما                             به  تو  کوثری  پاک  ای مصطفی
توهم پس به شکرانه میخوان نماز                             برای   خدایت   بکن    ذبح    باز
همانا همان کس که عیبت بخواند                             خودش نسل مقطوع و ابتر بماند
 
 
                                                                                ترجمه شعری:امید مجد
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:38  توسط محمد نصوحی  | 

قال الامام الحسين  عليه السّلام : من استمع القرآن کتب الله بکل حرفٍ حَسنَةً.
 
امام حسين  عليه السّلام  فرمود: هر کس بشنود (تلاوت) قرآن را، خداوند براي او به ازاي هر حرفي حسنه اي مينويسد.
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ساعت 17:7  توسط محمد نصوحی  |